Browsing: Uncategorized @ms

Ang problema sa pagtigas ng titi ay ang di-kakayahan ng lalaki na patayuin ang kanyang titi. Bagaman karaniwang pansamantala lang ang penomenong ito, mayroon ding kronikong mga kaso na humahadlang sa mga lalaki na masiyahan sa kanyang buhay-sekswal. Panimula Karamihan sa mga lalaki, minsan sa kanilang buhay, ang nahaharap sa malungkot na sitwasyong ito. Marami ang pamilyar sa sitwasyong bigla na lang lumalambot ang ereksyon…